Budżet UE 2020 przyjęty przez Parlament Europejski: więcej inwestycji w klimat, zatrudnienie i młodzież


Ponad €500 milionów więcej na ochronę klimatu Wspieranie ludzi młodych: zwiększenie programu Erasmus oraz walka z bezrobociem Ostatni budżet roczny w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych 2014-2020

W budżecie UE na nadchodzący rok, posłom udało się zwiększyć fundusze na ochronę klimatu, badania, inwestycje w infrastrukturę oraz pomoc dla ludzi młodych.

Parlament uzyskał w sumie dodatkowe €850 na wskazane przez niego priorytety:

  • Ponad pół miliarda euro więcej zostanie przeznaczone na finasowanie wydatków związanych ze zmianami klimatu
  • Dodatkowe €302 miliony na projekty
  • Dodatkowe €133 miliony na inwestycje w infrastrukturę sieciową (instrument "Łącząc Europę")
  • Dodatkowe €50 miliony na program Erasmus+ oraz 3 milliony więcej na inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży (YEI) (dodatkowe €50 miliony zostaną dodane w 2020 roku, jeśli będzie to konieczne)

W całości, środki na zobowiązania (fundusze, które UE zobowiązuje się zainwestować w 2020 roku lub przyszłych latach, ponieważ istnieje wiele wieloletnich projektów oraz programów wyniosą €168.7 miliardów (wzrost o 1,5%, w porównaniu z rokiem 2019). Środki n płatności (fundusze, które zostaną faktycznie wydane w 2020 roku) zostały ustalone na poziomie €153,6 miliardów (+ 3,4% ponad 2019).

Rada, formalnie zatwierdziła wynik porozumienia z Parlamentem 25 listopada, Parlament przyjął budżet w środę, 543 głosami do 136, przy 23 wstrzymujących się od głosu. Następnie, po podpisaniu go przez Przewodniczącego PE Davida Sassoli, budżet stał się obowiązującym prawem.

Szczegółowe informacje, dotyczące porozumienia w sprawie budżetu z 18 listopada znajdują się tutaj.

Kontekst

Parlament Europejski i Rada miały 14 dni od daty nieformalnego porozumienia (18 listopada) na zatwierdzenie wspólnego tekstu. Po zatwierdzeniu przez obie instytucje przewodniczący PE podpisuje budżet i ogłasza jego ostateczne przyjęcie.

Procedura budżetowa: Jeżeli PE odrzuci wspólny tekst, Komisja musi przedłożyć nowy projekt budżetu. W przypadku odrzucenia tekstu przez Radę, PE może nadal podjąć decyzję o jego przyjęciu.

Więcej informacji

Źródło: Komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego z dnia 27 listopada 2019 r.