Parlament Europejski poparł Komisję von der Leyen


  • Nowa Komisja zatwierdzona 461 głosami za, przy 157 głosach przeciw i 89 wstrzymujących się.
  • Pięcioletnia kadencja Komisji rozpocznie się 1 grudnia.
  • Kompetencje kandydatów na komisarzy zostały pozytywnie zweryfikowane przez Parlament podczas wysłuchań poselskich.
  • Po raz pierwszy Komisji Europejskiej przewodniczy kobieta, nigdy dotąd nie było tak wielu kobiet wśród komisarzy.

W środę Parlament zatwierdził skład Komisji przedstawiony przez nowo wybraną przewodniczącą Ursulę von der Leyen, potwierdzając pozytywne konkluzje wcześniejszych wysłuchań kandydatów.

W głosowaniu imiennym, które odbyło się w południe w środę, posłowie zatwierdzili zwykłą większością głosów nową Komisję 461 głosami za, przy 157 głosach przeciw i 89 wstrzymujących się.

W swoim wystąpieniu nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przypomniała o zobowiązaniach, jakie podjęła w lipcu na posiedzeniu plenarnym Parlamentu i jakie przedstawili Parlamentowi kandydaci na komisarzy w trakcie wysłuchań.

Zapewniła, że Komisja przedłoży projekty prawne i założenia budżetowe konieczne dla realizacji tych zobowiązań i pozwalające UE na odegranie roli światowego lidera w kluczowych dziedzinach. Wymieniła ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, wzrost gospodarczy, cyfryzację, nowe podejście do polityki migracyjnej, obronę praw socjalnych Europejczyków, wzrost zatrudnienia i konkurencyjności gospodarki, lepszą obronę interesów UE w świecie, a także obronę wartości europejskich: demokracji, praworządności i praw obywatelskich.

Potwierdziła również szereg zmian, których dokonała w podziale tek, zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi przez Parlament po zakończeniu wysłuchań. Wysłuchania miały na celu sprawdzenie przez Parlament predyspozycji kandydatów na komisarzy w poszczególnych dziedzinach.

Debata (zapis wideo)

Przed głosowaniem kluby polityczne odbyły krótkie spotkania w celu uzgodnienia stanowiska wobec Komisji. Oświadczenia szefów klubów i wystąpienia posłów podczas debaty można obejrzeć, klikając na następujące linki:

Oświadczenie Ursuli von der Leyen, nowo wybranej przewodniczącej Komisji Europejskiej, prezentacja komisarzy i programu

Wystąpienia przewodniczących klubów politycznych - 1. tura

Debata posłów do Parlamentu Europejskiego - część 1.

Debata posłów do Parlamentu Europejskiego - część 2.

Debata posłów do Parlamentu Europejskiego - część 3.

Nowa Komisja w porównaniu do poprzednich

Reprezentacja kobiet w Komisji jest najwyższa w historii: oprócz nowo wybranej przewodniczącej, obecną Komisję tworzy 11 kobiet i 15 mężczyzn.

Oto jak kształtowało się poparcie posłów dla kolejnych Komisji i ich przewodniczących od 1995:

10.2014: Jean-Claude Juncker 423 głosy za – 209 głosy przeciw – 67 osoby wstrzymały się od głosu (łączna liczba posłów do PE w 751 r.) 02.2010 José Manuel Barroso 488-137-72 (całkowita liczba posłów do PE – 736) 11.2004 José Manuel Barroso 478-84-98 (całkowita liczba posłów do PE – 732) 09.1999 Romano Prodi 510-51-28 (całkowita liczba posłów do PE – 626) 01.1995 Jacques Santer 417-104-59 (całkowita liczba posłów do PE – 626)

Kolejne etapy

Pięcioletnia kadencja Komisji powinna planowo rozpocząć się 1 grudnia. Wcześniej jednak nowa Komisja musi zostać formalnie zatwierdzona przez szefów państw lub rządów UE.

Więcej informacji

Źródło: Komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego z dnia 27 listopada 2019 r.