Zaproszenie: Z Widokiem na młodzież
Zaproszenie: Z Widokiem na młodzież

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we współpracy z Fundacją Nowy Głos zapraszają do udziału w debacie „Z Widokiem na młodzież”. Czy obe...

DiscoverEU: w podróż po Europie w 2020 r. wyruszy kolejnych 20 tys. młodych Europejczyków
DiscoverEU: w podróż po Europie w 2020 r. wyruszy kolejnych 20 tys. młodych Europejczyków

Około 20 tys. 18-latków otrzyma bilety wieloprzejazdowe w ramach czwartej i ostatniej edycji konkursu DiscoverEU, w której wzięło udział prawie 75 tys. młodych ludzi z całej Europy. Ci młodzi Europejc...

Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji
Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji

Komisja przedstawia pierwsze idee dotyczące zbudowania silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji Komisja przedstawia dzisiaj komunikat dotyczący zbudowania silnej Europy socjalnej n...

Finansowanie zielonej transformacji: plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizm sprawiedliwej transformacji
Finansowanie zielonej transformacji: plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizm sprawiedliwej transformacji

Finansowanie zielonej transformacji: plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizm sprawiedliwej transformacji Do 2050 r. Unia Europejska jest zdecydowana stać się pierwszym na ś...

Mniej niż połowa podróżnych z UE zna prawa pasażerów w UE
Mniej niż połowa podróżnych z UE zna prawa pasażerów w UE

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wyniki badania Eurobarometr na temat praw pasażerów w Unii Europejskiej (UE). Z badania wynika, że 43 proc. obywateli UE korzystających w ciągu ostatnich 12 mie...

Polityka spójności: Inwestycja UE na rzecz lepszego gospodarowania odpadami w Polsce
Polityka spójności: Inwestycja UE na rzecz lepszego gospodarowania odpadami w Polsce

Komisja Europejska zatwierdziła dziś inwestycję w wysokości prawie 63 mln EUR z Funduszu Spójności na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gdańsku. Zakład będzie dokonywał termicznej...

Zaproszenie: szkolenie "Jak efektywnie działać w sieci"
Zaproszenie: szkolenie "Jak efektywnie działać w sieci"

Media społecznościowe stały się nieodłącznym elementem otaczającej nas rzeczywistości i powszechnie stosowanym kanałem komunikacji. Kreują nasze postawy i często mają wpływ na nasze wybory. Aby efekty...

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Szanowni Państwo, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia spokojnych, radosnych i spędzonych w rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku! Informujemy także, że w d...

Konsumenci i przedsiębiorstwa oszczędzą dzięki nowym unijnym przepisom dotyczącym płatności transgranicznych
Konsumenci i przedsiębiorstwa oszczędzą dzięki nowym unijnym przepisom dotyczącym płatności transgranicznych

Konsumenci i przedsiębiorstwa oszczędzą dzięki nowym unijnym przepisom dotyczącym płatności transgranicznych Od dzisiaj konsumenci i przedsiębiorstwa w państwach członkowskich spoza strefy euro będą k...

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza programy wsparcia dla transportu morskiego na Cyprze, w Danii, Estonii, Polsce i w Szwecji
Pomoc państwa: Komisja zatwierdza programy wsparcia dla transportu morskiego na Cyprze, w Danii, Estonii, Polsce i w Szwecji

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza programy wsparcia dla transportu morskiego na Cyprze, w Danii, Estonii, Polsce i w Szwecji Komisja Europejska zatwierdziła dziś zgodnie z zasadami pomocy państwa pięć...