Weź udział w chrońMY pszczoUE!
Weź udział w chrońMY pszczoUE!

Czy wiesz, czym są owady zapylające i dlaczego nam są potrzebne? jaki procent roślin kwitnących potrzebuje pomocy w przenoszeniu pyłku kwiatowego? jak odróżnić trutnia od królowej pszczół? jakie dzia...

Trwa nabór wniosków o współfinansowanie działań wspierających społeczeństwo obywatelskie!
Trwa nabór wniosków o współfinansowanie działań wspierających społeczeństwo obywatelskie!

Pracujesz w organizacji pozarządowej? Chcesz promować wartości unijne i demokratyczną misję Parlamentu Europejskiego w Twojej wspólnocie lokalnej, wśród przyjaciół i rówieśników? Już teraz złóż wniose...

Komisja Europejska zapewnia dostęp do remdesiwiru w leczeniu COVID-19 w UE
Komisja Europejska zapewnia dostęp do remdesiwiru w leczeniu COVID-19 w UE

Komisja Europejska podpisała wczoraj umowę z firmą farmaceutyczną Gilead, aby zabezpieczyć odpowiednią liczbę dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru). Veklury był pierwszym lekiem dopuszczonym...

Pomoc państwa: KE zatwierdza wart 2,6 mld euro polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa
Pomoc państwa: KE zatwierdza wart 2,6 mld euro polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Wartość programu to 2,6 mld euro, czyli 11,5 mld zł. Program został zatwierdzony na ...

Pomoc państwa: Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej
Pomoc państwa: Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej

Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne, zwracając się do wszystkich zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag na temat projektu zmienionych wytycznych UE w sprawie regionalnej pomocy ...

Integracja migrantów: Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne i wzywa do powołania grupy ekspertów ds. opinii migrantów
Integracja migrantów: Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne i wzywa do powołania grupy ekspertów ds. opinii migrantów

Komisja rozpoczyna dziś ogólnounijne konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat nowych działań, które można by podjąć na szczeblu UE w celu promowania integracji i włączenia społecznego mig...

Zgłoszenia do Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską w dziedzinie walki z koronawirusem
Zgłoszenia do Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską w dziedzinie walki z koronawirusem

EKES nagrodzi do 29 inicjatyw solidarnościowych podejmowanych w UE i w Zjednoczonym Królestwie na rzecz zwalczania COVID-19 i przeciwdziałania jego katastrofalnym skutkom Europejski Komitet Ekonomiczn...

UE rozpoczyna konsultacje w sprawie przyszłego podejścia do polityki wobec Arktyki
UE rozpoczyna konsultacje w sprawie przyszłego podejścia do polityki wobec Arktyki

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych wspólnie rozpoczęły konsultacje publiczne w sprawie przyszłego podejścia do polityki UE wobec Arktyki. Konsultacje te będ...

UE inwestuje ponad 2 mld euro w 140 kluczowych projektów transportowych
UE inwestuje ponad 2 mld euro w 140 kluczowych projektów transportowych

Pobudzanie ekologicznej odbudowy gospodarki w UE: Aby przyczynić się do szybkiej odbudowy gospodarki, UE inwestuje ponad 2 mld euro w 140 kluczowych projektów transportowych. UE wspiera odbudowę gospo...

Koronawirus: Komisja Europejska apeluje o ochronę pracowników sezonowych
Koronawirus: Komisja Europejska apeluje o ochronę pracowników sezonowych

Komisja Europejska przedstawia dziś wytyczne w celu zapewnienia ochrony pracowników sezonowych w UE w kontekście pandemii koronawirusa. Wytyczne zawierają wskazówki dla organów krajowych, inspektorató...