Aktualności

Prognoza gospodarcza z lata 2020 r.: jeszcze głębsza recesja

W rezultacie pandemii koronawirusa gospodarka UE odnotuje w tym roku głęboką recesję, mimo że zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym podjęto szybkie i kompleksowe działania polityczne. Ponieważ z...

Pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia

KE inicjuje program wspierania zatrudnienia ludzi młodych: pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia Komisja Europejska podejmuje działania, aby dać młodym ludziom wszelkie możliwe szanse rozwija...

Zaproszenie: Dialog Obywatelski "Rolnictwo ekologiczne: naturalnie opłacalne?"

W imieniu Przedstawicielstwa Komisji Europeskie w Polsce serdecznie zapraszamy do udziału w wirtualnym spotkaniu w ramach cyklu Dialog Obywatelski "Rolnictwo ekologiczne: naturalnie opłacalne?&qu...

Zaproszenie do składania wniosków EUROPE DIRECT 2021-2025

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy ...

Budżet UE na 2021 r.: Roczny budżet dla odbudowy gospodarczej w Europie

Komisja zaproponowała dzisiaj budżet UE na 2021 r. w wysokości 166,7 mld euro, uzupełniony o 211 mld euro w formie dotacji i ok. 133 mld euro w formie pożyczek udzielanych w ramach Next Generation EU ...

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie nowego planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

W dniu dzisiejszym Komisja rozpoczyna ogólnounijne konsultacje społeczne, których celem jest zapewnienie, by nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej odzwierciedlał doświadczenia UE w dziedz...

Kontakt