Aktualności

Punkt ED-Wrocław od poniedziałku ponownie otwarty dla beneficjentów

Szanowni Państwo! Z radością informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Wrocław będzie ponownie otwarty dla beneficjentów. Ze względu na wciąż istniejące z...

Decydujący moment dla Europy: Naprawa i przygotowanie na następną generację

Komisja Europejska przedstawiła 27 maja wniosek w sprawie kompleksowego planu odbudowy. Aby proces tej odbudowy przebiegał w sposób zrównoważony, równy, solidarny i sprawiedliwy we wszystkich państwac...

Sprawozdanie z osiągnięć w zakresie badań i innowacji: aby Europa mogła stać się liderem zielonej i cyfrowej transformacji

Komisja opublikowała 27 maja najnowsze sprawozdanie dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, badań i innowacji. Przeanalizowano w nim europejskie osiągnięcia na tle całego świata. W sprawozdaniu zazna...

Rządy prawa w Polsce: wzrastające obawy wśród posłów

Ciągłe i systematyczne ataki na niezawisłość sądownictwa, instytucje demokratyczne i prawa mniejszości Wezwanie do rozszerzenia toczących się postępowań na mocy art. 7 w celu rozwiązania narastających...

Zaproszenie: Konkurs "Europa 2020"

Jaka jest przyszłość Europy? Podziel się Twoją wizją Unii Europejskiej w 2050 roku! Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Europa 2050” organizowanym przez ...

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza polski program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 mld euro dla dużych przedsiębiorstw

Komisja Europejska zatwierdziła polski program subsydiowanych kredytów służący wsparciu dużych przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa. Środek ten zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram ...

Kontakt