Aktualności

Zaproszenie: Z Widokiem na młodzież

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we współpracy z Fundacją Nowy Głos zapraszają do udziału w debacie „Z Widokiem na młodzież”. Czy obe...

DiscoverEU: w podróż po Europie w 2020 r. wyruszy kolejnych 20 tys. młodych Europejczyków

Około 20 tys. 18-latków otrzyma bilety wieloprzejazdowe w ramach czwartej i ostatniej edycji konkursu DiscoverEU, w której wzięło udział prawie 75 tys. młodych ludzi z całej Europy. Ci młodzi Europejc...

Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji

Komisja przedstawia pierwsze idee dotyczące zbudowania silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji Komisja przedstawia dzisiaj komunikat dotyczący zbudowania silnej Europy socjalnej n...

Finansowanie zielonej transformacji: plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizm sprawiedliwej transformacji

Finansowanie zielonej transformacji: plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizm sprawiedliwej transformacji Do 2050 r. Unia Europejska jest zdecydowana stać się pierwszym na ś...

Mniej niż połowa podróżnych z UE zna prawa pasażerów w UE

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wyniki badania Eurobarometr na temat praw pasażerów w Unii Europejskiej (UE). Z badania wynika, że 43 proc. obywateli UE korzystających w ciągu ostatnich 12 mie...

Polityka spójności: Inwestycja UE na rzecz lepszego gospodarowania odpadami w Polsce

Komisja Europejska zatwierdziła dziś inwestycję w wysokości prawie 63 mln EUR z Funduszu Spójności na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gdańsku. Zakład będzie dokonywał termicznej...

Kontakt